https://www.lp-gem.co.il/

דף הבית (11/09/2020 18:16)

עכשיו יותר מתמיד  ניצולי השואה זקוקים לכם המתנדבים להפגת בדידות ,לאיכפתיות,ולמשמעות.

מחכים לכם ביחידת ההתנדבות מ.א.זבולון ובהרשמה באתר