שפה , מילים ותודעה ד"ר יורם מערבי

דף הבית (16/06/2020 14:26)

שפה, מילים ותודעה

המילה "חולה"
מעוררת בנו פחד מידי

מתחילת מגפת הקורונה
משתמשים אמצעי התקשורת
והרשתות החברתיות
במונח "חולים" ו"תחלואה"
בהקשר לכל מי
שנבדק ונמצא כנשא של הנגיף

למצער
כך נוהגת גם הממשלה
על זרועותיה השונים

כאשר מציפים אותנו במספרים
יום יום
שעה שעה
עם עדכון שוטף
כמה "חולים" חדשים
"אובחנו"
ביממה האחרונה
כיצד אנו מצויים
ב "גל שני"
כיצד
תל אביב
ההוללת ופורקת העול
מתגלה
כ"מוקד תחלואה"
ברור שכל אחד ואחת
מאתנו
יחרד
מהסכנה
מההתפשטות
מהמראות הנוראים
שראינו ב "גל הראשון"
בעולם
בצפון איטליה
בניו יורק

אבל

שימוש בשפה
מדויקת
נכונה
עשוי להציג
תמונה שונה

יש "הדבקה"
אלו לא "חולים"
רובם המכריע
ללא תסמינים
לא זקוקים לאשפוז
לא זקוקים להנשמה
לא מתים

ראוי גם להציג
את מפת הבדיקות
בכל רחבי הארץ
ראוי להציג
את הקשר
בין מספר הבדיקות
למספר ה"נדבקים"
ראוי להציג
את
התמונה החלקית
הלא מייצגת
המסולפת
והמוטה
של "התפשטות" הנגיף.
בהיעדר
בדיקות שיטתיות
ומערכתיות
של כלל הציבור
או של מדגם מייצג שלו
כל שנמצא
אינו משקף
את התמונה האמיתית
ולא ראוי להיות מוצג ככזה

ראוי להיזהר בעיקר
משימוש
פוליטי
בתוצאות הבדיקות
כדי להצמיד
תוויות
לאוכלוסיות מסוימות
ולהאשים אותן
ב"הפצת" המחלה
מהגרי עבודה
ומבקשי מקלט
בדרום תל אביב
אזרחים ערבים
ביפו
אזרחים ביישובים חרדים
תושבי תל אביב
ועוד

אולי אני תמים
אבל אני מאמין
שעל התקשורת הממוסדת
חובה
להציג את תמונת האמת
לשאול שאלות
להקשות
לחקור
מול מומחים
בלתי תלויים
ולא לקבל
אף פעם
את דברי
הדוברים,
הפקידים
המנכ"לים
השרים
והמקורבים
ולעולם
לא להפוך
ל"שופר" שלהם

שפה מדויקת
מילים נכונות
ייצרו
תודעה
שונה