טיול מיטיבי לכת לגבעות תמרת 14.3

16/03/2016 06:20

ליתר התמונות - צילם ירמי בו צבי

עמותה לחבר הותיק - דורות זבולון, קבוץ כפר המכבי, 30030
טל: 04-8478124, פקס: 04-8448518, דוא"ל: [email protected]