טיול מיטיבי לכת עמק המעיינות 1.2.2018

04/02/2018 03:37
 • טיול מיטיבי לכת לעמק המעיינות 2018 (1)
 • טיול מיטיבי לכת לעמק המעיינות 2018 (2)
 • טיול מיטיבי לכת לעמק המעיינות 2018 (3)
 • טיול מיטיבי לכת לעמק המעיינות 2018 (4)
 • טיול מיטיבי לכת לעמק המעיינות 2018 (5)
 • טיול מיטיבי לכת לעמק המעיינות 2018 (6)
 • טיול מיטיבי לכת לעמק המעיינות 2018 (7)
 • טיול מיטיבי לכת לעמק המעיינות 2018 (8)
 • טיול מיטיבי לכת לעמק המעיינות 2018 (9)
 • טיול מיטיבי לכת לעמק המעיינות 2018 (10)
 • טיול מיטיבי לכת לעמק המעיינות 2018 (11)
 • טיול מיטיבי לכת לעמק המעיינות 2018 (12)
עמותה לחבר הותיק - דורות זבולון, קבוץ כפר המכבי, 30030
טל: 04-8478124, פקס: 04-8448518, דוא"ל: [email protected]