שישי אומנותי - סיור גלריות בתל אביב נובמבר 2019

19/11/2019 15:46
עמותה לחבר הותיק - דורות זבולון, קבוץ כפר המכבי, 30030
טל: 04-8478124, פקס: 04-8448518, דוא"ל: [email protected]gmail.com