טכס הרמת כוסית לשנה החדשה תשע"ט 4.9.2018

05/09/2018 10:22
עמותה לחבר הותיק - דורות זבולון, קבוץ כפר המכבי, 30030
טל: 04-8478124, פקס: 04-8448518, דוא"ל: [email protected]