אירוח בזרזיר בביתו של עדנאן המורה לערבית 4.18

08/04/2020 10:30
עמותה לחבר הותיק - דורות זבולון, קבוץ כפר המכבי, 30030
טל: 04-8478124, פקס: 04-8448518, דוא"ל: [email protected]