סיום שנת פעילות חוגים-פיסול בנייר,פיסול קרמי וחוג ספרדית

26/06/2018 15:31
עמותה לחבר הותיק - דורות זבולון, קבוץ כפר המכבי, 30030
טל: 04-8478124, פקס: 04-8448518, דוא"ל: dorotzvulun@gmail.com