החוג מוח בתנועה יוני 2018 חושבים מאותגרים ונהנים

01/07/2018 10:14
עמותה לחבר הותיק - דורות זבולון, קבוץ כפר המכבי, 30030
טל: 04-8478124, פקס: 04-8448518, דוא"ל: dorotzvulun@gmail.com