יום מעשים טובים 2019 צילמה רונית קיטיינר

06/04/2019 11:15
עמותה לחבר הותיק - דורות זבולון, קבוץ כפר המכבי, 30030
טל: 04-8478124, פקס: 04-8448518, דוא"ל: dorotzvulun@gmail.com