תערוכת אומנים סיום שנת תשע"ט-חוג קרמיקה

05/06/2019 06:08
 • תערוכת אומנים חוג קרמיקה (1)
 • תערוכת אומנים חוג קרמיקה (2)
 • תערוכת אומנים חוג קרמיקה (3)
 • תערוכת אומנים חוג קרמיקה (4)
 • תערוכת אומנים חוג קרמיקה (5)
 • תערוכת אומנים חוג קרמיקה (6)
 • תערוכת אומנים חוג קרמיקה (7)
 • תערוכת אומנים חוג קרמיקה (8)
 • תערוכת אומנים חוג קרמיקה (9)
 • תערוכת אומנים חוג קרמיקה (10)
 • תערוכת אומנים חוג קרמיקה (11)
 • תערוכת אומנים חוג קרמיקה (12)
 • תערוכת אומנים חוג קרמיקה (13)
 • תערוכת אומנים חוג קרמיקה (14)
 • תערוכת אומנים חוג קרמיקה (15)
 • תערוכת אומנים חוג קרמיקה (16)
 • תערוכת אומנים חוג קרמיקה (17)
עמותה לחבר הותיק - דורות זבולון, קבוץ כפר המכבי, 30030
טל: 04-8478124, פקס: 04-8448518, דוא"ל: [email protected]