תערוכת אומנים סיום שנת תשע"ט-חוג קרמיקה

05/06/2019 06:08
עמותה לחבר הותיק - דורות זבולון, קבוץ כפר המכבי, 30030
טל: 04-8478124, פקס: 04-8448518, דוא"ל: dorotzvulun@gmail.com