טיולים

תקנון טיולים

מידע כללי על הטיולים

• ההרשמה לטיולים (מלבד נופשים וטיולי חו"ל) תפתח כחודש לפני מועד הטיול.

• ההשתתפות בטיול היא על אחריות המשתתף, אם יש שאלה בריאותית לגבי התאמת הטיול ליכולתו,

עליו להתייעץ עם רופאו.

• ניתן להירשם בקישור המפורסם באתר העמותה.

• ניתן לבטל השתתפות עד 48 שעות לפני הטיול. לאחר מכן, יחויב החבר בעלות של 60% ממחיר הטיול.

פרוט נרחב על כל טיול ניתן למצוא באתר www.dorotzvulun.org.il או במשרד דורות.

• בכל טיול יצא אוטובוס אחד.

• קיום טיול תלוי במספר הנרשמים.

• יתכנו שינויים במסלולים ובתאריכים.

• רשימת ההמתנה לטיול תהיה לפי מועד הרישום.

 

 

הצהרת בריאות לסדרת טיולי שביל ישראל

ידוע לי שההליכה בשביל ישראל מוגדרת כספורט עממי.

הנני מצהיר/ה בזאת כי אני לא סובל.ת מבעיות רפואיות העלולות לסכן אותי בעת הטיול וכי אין לי כל מניעה להשתתף בטיולים רגליים ו/או בפעילות ספורטיבית.

בכל שאלה לגבי התאמת המסלול לכשרותי, אתייעץ עם הרופא המטפל ובכל אופן הומלץ לי להתייעץ עם הרופא המטפל לפני הפעילות.

 השתתפות בטיול היא באחריותי בלבד.

 

 

בחתימתי הנני מוותר/ת על כל טענה ן/או תביעה כלשהיא נגד העמותה לחבר הוותיק דורות זבולון,. כנגד מנהליה ןו/או עובדיה  ו/או מי מהם וכנגד בעלי המבנה ו/או מפעיליו של המבנה, בגין נזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם לי כתוצאה מיציאתי לטיול.

 

אני מתחייב בזאת כי בכל מקרה של שינוי במצב בריאותי, אדווח על כך במועד המוקדם האפשרי לנציגי העמותה.

 

ולראייה באתי על החתום:

 

שם ומשפחה: ___________________________

 

ת.ז.             __________________________

 

תאריך: ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­____________                             חתימה: ______________

 

 

עמותה לחבר הותיק - דורות זבולון, קבוץ כפר המכבי, 30030
טל: 04-8478124, פקס: 04-8448518, דוא"ל: dorotzvulun@gmail.com