פעילות גופנית

תוכניות נוספות למתמודדים ולבני משפחותיהם יפתחו במהלך השנה. פרטים נוספים אצל מרסל 052-4706633.

עמותה לחבר הותיק - דורות זבולון, קבוץ כפר המכבי, 30030
טל: 04-8478124, פקס: 04-8448518, דוא"ל: [email protected]