מחירון חוגים תשע"ט

(05/08/2019 14:43)

 

• תוספות מיוחדות לחוגים: קרמיקה, פיסול בנייר, פסיפס, צילום, לימודי מחשב - מופיעות בדפי החוגים שבחוברת.

• אם במהלך השנה תתוספנה פעילויות יקרות במיוחד תגבה בגינן תוספת תשלום ריאלית.

• הסעות תתקיימנה רק בתחילת ובסוף יום הפעילות.

 

 

 

עמותה לחבר הותיק - דורות זבולון, קבוץ כפר המכבי, 30030
טל: 04-8478124, פקס: 04-8448518, דוא"ל: [email protected]