אתגרים בזקנה

 

ד"ר דנה פאר 8423238-052

 מומחית  לדמנציה - גרונטולוגית ומרפאה בעיסוק www.facebook.com/gvurot        drdana@gvurot.co.il        www.gvurot.co.il          

 

 

רשימת סימנים המעידים על צורך בהפסקת נהיגה בדמנציה: 

אבחנה של דמנציה אינה אוטומטית סיבה להפסיק לנהוג .

ניתן להיעזר ברשימה הבאה להערכה אובייקטיבית ולניטור שינויים ביכולות נהיגה

לאורך זמן: התייחסו לתדירות וחומרת התופעה. 

כדאי לתעד מה שרואים - זה עשוי לסייע בשיחות עם בני משפחה אחרים ועם אנשי

מקצוע .נסו לשים לב אם יש דפוס פעולה לאורך זמן .

 

הסימנים הבאים מוצגים מהקל אל החמור: 

1.      ירידה בביטחון בזמן נהיגה

2.      קושי להסתובב ברברס

3.      שימוש ממושך בבלמים

4.      הסחת דעת בקלות בזמן נהיגה

5.      נהגים אחרים צופרים לעתים קרובות

6.      טעויות באיתות

7.      קושי לחנות את הרכב במקום מוגבל

8.      פגיעה במדרכה

9.      שריטות ודפיקות לא מוסברים על הרכב

10. עצבנות או רגזנות יתרה בזמן נהיגה

11. היעדר תשומת לב לדברים המתרחשים בצד הכביש

12. היעדר תשומת לב שלטי תנועה

 

ד"ר דנה פאר 8423238-052

 מומחית  לדמנציה - גרונטולוגית ומרפאה בעיסוק www.facebook.com/gvurot        drdana@gvurot.co.il        www.gvurot.co.il          

 

13. קושי בביצוע סיבובים

14. נהיגה במהירות לא מתאימה

15. לא צופים מצבי סכנה פוטנציאליים

16. משתמש ב" טייס משנה"

17. שיפוט לקוי בזמן ביצוע פנייה שמאלה

18. אירועי "כמעט ופגע"

19. תגובה איטית למצבים בלתי צפויים

20. מעבר לנתיב הלא נכון

21. קושי בשמירה על הנתיב שנמצא בו

22. בלבול ביציאות מחלפים

23. דוחות תנועה מרובים

24. הולכים לאיבוד בקומות מוכרים

25. תאונת דרכים

26. היעדר תשומת לב לרמזר אדום או שלט עצור*

27. בלבול בין דוושת הבלמים ודוושת הגז*

28. עצירה באמצע הנתיב ללא סיבה*

 

*יש להפסיק לנהוג מייד

 

 

משלב מידע ממגוון מקורות, בפרט:

 At the Crossroads: Family conversations about Alzheimer's disease, dementia

and driving (2015). The Hartford Center:MIT.

 

עמותה לחבר הותיק - דורות זבולון, קבוץ כפר המכבי, 30030
טל: 04-8478124, פקס: 04-8448518, דוא"ל: dorotzvulun@gmail.com