פרוייקט איסוף תרופות (ארגון חברים לרפואה)

אנו מזמינים את חברי דורות ותושבי המועצה להביא אל מרכז דורות תרופות מיותרות, בתוקף, באריזתם המקורית ואשר אוחסנו בתנאים הולמים. ניתן להעביר גם תרופות שאינן בתוקף והן יועברו ל"השמדה ירוקה " מבוקרת.
התרופות שנאספו יועברו אל מתקני החברה ויימסרו לפי הצורך לזקוקים לתרופה.
(הפרטים האישיים שעל גבי האריזה נמחקים לפני מסירתם).
לפרטים מרסל חלוצי דורות טל. 8478124 | מייל .halutzy@gmail.com
 
עמותה לחבר הותיק - דורות זבולון, קבוץ כפר המכבי, 30030
טל: 04-8478124, פקס: 04-8448518, דוא"ל: dorotzvulun@gmail.com