חדש!! זכאות ניצולי שואה יוצאי גרמניה לקצבה מהאוצר – החלטה מנהלית

חדש!! זכאות ניצולי שואה יוצאי גרמניה לקצבה מהאוצר – החלטה מנהלית
 

באוגוסט 2015 התקבלה החלטה מנהלית חדשה, הנוגעת לזכאותם של ניצולי שואה יוצאי גרמניה לקבל קצבה מהאוצר:
 

נזכיר שעד היום, ניצולי שואה יוצאי גרמניה, שהיו בעבר תושבי קבע בגרמניה לא יכלו לקבל קצבה לפי חוק נכי רדיפות הנאצים.
 

בהחלטה המנהלית בוטלה המגבלה שמנעה מניצולים אלו לקבל קצבה חודשית מהאוצר.
 

הניצולים שזכאים לקצבה מהאוצר מכוח ההחלטה המנהלית, הם אלו העומדים בתנאים הבאים:
 

1. ניצול שואה יוצא גרמניה- שברח מגרמניה החל משנת 1933 ואילך או שהה בגרמניה בתקופת המלחמה.
 

2. שעלה לארץ עד 1.10.1953
 

3. ושלא מקבל כבר קצבה משום מקור.
 

* כיצד לפעול? – יש להתייחס לשני מקרים:
 

 1. מקרה בו הניצול כבר הגיש בקשה לקצבה לפי חוק נכי רדיפות הנאצים (חשוב לשים לב מדובר בתביעה לקצבה חודשית מהאוצר ולא למענק שנתי בסך 3600 ש"ח)
 

במקרה זה מומלץ להתקשר לרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד האוצר (במספר 03-5682651) ולוודא שיש תיק תביעה לקצבה לפי חוק נכי רדיפות הנאצים.
 

אם אכן יש תיק- באוצר יבדקו את זכאותו של הניצול באופן אוטומטי, אולם כדאי לשלוח לרשות לזכויות ניצולי השואה מכתב הכולל תיעוד רפואי מעודכן.
 

מצ"ב מכתב לדוגמא לשליחה לרשות לזכויות ניצולי השואה. חשוב לצרף למכתב תיעוד רפואי מקיף הכולל גם התייחסות למצב הנפשי.
 

 מי שכבר יש לו תיק תביעה לקצבה באוצר- יוכר מתאריך ההחלטה המנהלית (אוגוסט 2015)
 

2. מקרה בו הניצול לא הגיש בעבר תביעה לקצבה לפי חוק נכי רדיפות הנאצים. במקרה כזה יש להגיש תביעה לקצבה לפי חוק נכי רדיפות הנאצים. מצ"ב טופס בקשה. במקרה זה הזכאות היא ממועד הגשת הבקשה, לפיכך כדאי להזדרז עם הגשת התביעה.
 

=> אם הניצול לא בטוח אם הגיש בקשה לקצבה חודשית מהאוצר או לא, מומלץ להתקשר לרשות לזכויות ניצולי השואה (במספר 03-5682651), על מנת לבדוק אם קיים תיק בקשה לקצבה מהאוצר, או לא.
 

ניתן להסתייע בשלמה צור, משער העמקים טלפון 052-8586504
 
* מצ"ב נוסח פרסום ההחלטה המנהלית בקישור הבא:

 

 http://www.mof.gov

 

 

 

עמותה לחבר הותיק - דורות זבולון, קבוץ כפר המכבי, 30030
טל: 04-8478124, פקס: 04-8448518, דוא"ל: [email protected]