דורה קייזרמן מתנדבת בפרויקט סריגה ליולדות בחברה הערבית.

(02/11/2018 08:22)
דורה קייזרמן מתנדבת בפרוייקט סריגה (1)
עמותה לחבר הותיק - דורות זבולון, קבוץ כפר המכבי, 30030
טל: 04-8478124, פקס: 04-8448518, דוא"ל: [email protected]