תודות מצוות היחידה ללימודי שדה החוג לעבודה סוציאלית, המכללה האקדמית עמק יזרעאל 2.2020

(20/02/2020 16:37)

מסמכים מצורפים להודעה זו:

עמותה לחבר הותיק - דורות זבולון, קבוץ כפר המכבי, 30030
טל: 04-8478124, פקס: 04-8448518, דוא"ל: [email protected]