מכתב תודה מאדם הופרט תושב נופית - תקופת הקורונה

(01/06/2020 15:18)

מסמכים מצורפים להודעה זו:

עמותה לחבר הותיק - דורות זבולון, קבוץ כפר המכבי, 30030
טל: 04-8478124, פקס: 04-8448518, דוא"ל: [email protected]