"ארבע ההסכמות" עם איריס וילרוסה מיגור

(30/03/2017 10:51)

תמונות מצורפות להודעה זו:

עמותה לחבר הותיק - דורות זבולון, קבוץ כפר המכבי, 30030
טל: 04-8478124, פקס: 04-8448518, דוא"ל: [email protected]