עדכון זכויות יולי 2019, תמוז תשע"ט

| עדכון אחרון:  28/07/2019 12:32

מסמכים מצורפים להודעה זו:

עמותה לחבר הותיק - דורות זבולון, קבוץ כפר המכבי, 30030
טל: 04-8478124, פקס: 04-8448518, דוא"ל: dorotzvulun@gmail.com