תמונות של יוסקה בר חיים מהטיול בארמניה- 7/2016

27/06/2017 10:02
עמותה לחבר הותיק - דורות זבולון, קבוץ כפר המכבי, 30030
טל: 04-8478124, פקס: 04-8448518, דוא"ל: [email protected]