שומרי הנחל

‏10/01/2021

תכנית הכשרה כתשתית לפעילות קבוצת "שומרי נחל" – אזרחים ותיקים.

רשות ניקוז ונחלים קישון והמועצה האזורית זבולון, מעוניינות לקדם שילוב של אוכלוסייה ותיקה בשיקום, שימור ופיתוח מרחב נחל ציפורי.

מטרת הפרויקט היא כפולה:
רתימה ומעורבות של תושבי מרחב הנחל בפעילות במרחב לטובת הקהילות והסביבה,
לצד חיבור הידע, הניסיון והזמינות של אזרחים ותיקים לפעולה משמעותית במרחב.

מוצעת הכשרה בסיסית לקבוצה של תושבים ותיקים, אשר במסגרתה יכירו המשתתפים את המרחב ואת הפוטנציאל לפעול בו. ההכשרה תתכנס בסופה לגיבוש נושא או נושאים לפעילות ותהליך עבודה.

לאחר תום ההכשרה, יתקיימו מפגשים של הקבוצה עם מובילי ההכשרה לליווי פעילות ההתנדבות של המשתתפים.

מטרות ההכשרה:

  1. גיבוש הקבוצה כצוות מוביל בנושא שיבחר לפעילות.
  2. היכרות עם מרחב הנחל, עם הפעולות המתקיימות בו ועם פוטנציאל השיקום הפיזי והחברתי.
  3. חשיפה למגוון תכנים מוצעים לפעילות התנדבות במרחב הנחל.
  4. חיבור רגשי ותודעתי של המשתתפים למרחב נחל ציפורי.
  5. תרומה של ההון האנושי של אזרחים ותיקים לפרויקט שיקום נחל ציפורי.

מפגשים מוצעים

 

נושא

מטרות

פעילות

משך

מנחה

1

 

מפגש פתיחה-

חלק 1

 

זום

1. היכרות חברי הקבוצה כחלק מיצירת קבוצה וגיבוש.

2. היכרות עם מבנה ההכשרה ומטרותיה.

3. היכרות עם תשתית הפעילות המוצעת.

1. הצגה של המשתתפים דרך זיכרונות הקשורים לנחל

2. משחק היכרות

3. הצגת מבנה ההכשרה והסבר לגבי המפגשים השונים.

4. תיאום ציפיות

30 דקות

טל רטנר

מפגש פתיחה- חלק 2

תכנית נחל ציפורי- זום

1. היכרות עם נחל ציפורי.

2. היכרות עם תכנית שיקום מרחב הנחל והפוטנציאל לחיזוק הקהילות ושיקום סביבתי.

3. חיבור המשתתפים אל מרחב הפעילות והנחל.

1. מקומות מיוחדים בנחל- סיפורי מקום.

2. סרטון שיקום מרחב נחל ציפורי.

3. הצגת התכנית לשיקום מרחב הנחל.

4. לחלום יחד- דיון ברכיבי התכנית.

45 דקות

טל רטנר

2

נחל כמערכת חיים- סיור

1. היכרות עם נחל ציפורי.

2. חיזוק חיבור רגשי למקום.

3. חשיפה לחיים במים והבנת הקשר לבריאות המערכת.

4. היכרות עם איכות וזיהום מים כחלק משיקום נחל.

5. התנסות בדיגום מים.

6. התנסות בדיגום בע"ח אקווטיים.

7. חיזוק הקשר אל הנחל ושיקומו.

1. פעילות היכרות פנים אל פנים

2. סיור קצר ומודרך בנחל, תוך התייחסות למרכיבי בית הגידול.

3. הצגת הנחל כמערכת אקווטית ותשתית לחיים.

4. הצגת נושא איכות מי נחל

5. התנסות בדיגום איכות מים

6. התנסות בדיגום חסרי חוליות בנחל

7. סיכום.

שעתיים

ד"ר אלדד אלרון

3

שיקום צמחיית גדות- שטח

 

1. היכרות עם צמחיית נחל ציפורי, כולל צמחי תועלת.

2. הבנת הצורך בשיקום צמחי של הנחל

3. התנסות בפעולות לשיקום צמחי של גדות הנחל

1. משחק היכרות עם צמחי נחל ציפורי

2. סיור וזיהוי צמחים

3. פעולות לעקירה/עישוב מינים פולשים ומיני באשה.

שלוש שעות

אייל שי (?)

4

פרויקט מהפך והתנדבות לשמירה על ניקיון הנחל- שטח

1. היכרות עם פרוייקטים של התנדבות לשמירה על מרחב הנחל.

2. הבנת האתגרים במרחב והיכרות עם דרכי התמודדות.

1. פגישה עם מתנדבים והיכרות עם הסיפור הייחודי שלהם.

2. הצגת פרויקט מהפח

3. דיון באתגרים בשטח הנחל ודרכים להתמודד עמם.

4. איסוף פסולת משותף ומיונו.

5. סיכום.

שלוש שעות


גל קרטס

תומר אשל

5

היכרות עם מודל שומרי נחל- זום או סיור

מפגש עם קבוצת פעילים ותיקים להיכרות עם הפעילות והאתגרים.

יבנה בהמשך

 

נחל אלכסנדר?

6

מפגש גיבוש תהליך פעולה

1. סיכום תהליך הלמידה במהלך ההכשרה וגיבוש תובנות.

2. בחירה בנושא/נושאים לפעילות ההתנדבות של הקבוצה.

3. גיבוש תהליך עבודה

מפגש מונחה לסיכום החוויה האישית ולגיבוש תהליך עבודה להמשך.
 

שעה וחצי.

טל רטנר

 

 

עמותה לחבר הותיק - דורות זבולון, קבוץ כפר המכבי, 30030
טל: 04-8478124, פקס: 04-8448518, דוא"ל: [email protected]