קבוצת נשים

קבוצת נשים

סדנא לנשים בגילאי שישים ומעלה, תושבות המועצה, החיות לבדן. סדנא בת 12 מפגשים המאפשרת מרחב יצירתי
וחווייתי במטרה לסייע ולתמוך בהתמודדויות השונות. הסדנה בחסות המחלקה לשירותים חברתיים - היחידה לרווחת
הותיק, מרכז ״חיבורים״ ומרכז דורות. פרטים יפורסמו בהמשך.

עמותה לחבר הותיק - דורות זבולון, קבוץ כפר המכבי, 30030
טל: 04-8478124, פקס: 04-8448518, דוא"ל: [email protected]