מדעים

הרצאה של פרופ' יורם יום טוב על השינויים בעולם החי של ישרטל חלק א'

 

 

 

חלק ב' 

שינויים בעולם החי של ישראל מאז ראשית המאה העשרים 

 

https://www.youtube.com/watch?v=X35nJcpE8XA&feature=youtu.be&t=118

עמותה לחבר הותיק - דורות זבולון, קבוץ כפר המכבי, 30030
טל: 04-8478124, פקס: 04-8448518, דוא"ל: [email protected]